10 καθαριστές-στριες θα προσλάβει ο Δήμος Αγράφων μέσα στο 2024

445
cleaner

Στην υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού έτους 2024 προέβη ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης για τις παρακάτω εκπαιδευτικές κατηγορίες και ειδικότητες:

Δέκα (10) άτομα κλάδου ΥΕ Καθαριστές-στριες, μερικής απασχόλησης (3 ωρη απασχόληση ημερησίως ανά άτομο) τα οποία θα συνδράμουν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων για το διδακτικό έτος 2024-2025. Η επιλογή των ανωτέρω ειδικοτήτων έγινε με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, οι οποίες αν και τεράστιες, οι συγκεκριμένες χρήζουν άμεσης κάλυψης για τους εξής λόγους ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων:

Από 1 Ιανουαρίου 2019 έως και σήμερα έχουν αποχωρήσει, λόγω συνταξιοδότησης, τρεις (3) σχολικές καθαρίστριες ΙΔΑΧ και εντός του έτους 2024 θα αποχωρήσει άλλη μία (1), με αποτέλεσμα η καθαριότητα των σχολικών μονάδων να είναι ανεπαρκής και ο Δήμος να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η πρόσληψη με έκτακτο προσωπικό, δέκα (10) υπαλλήλων με ειδικότητα καθαριστής-στρια σχολικών μονάδων, καθότι πρόκειται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προτεινόμενου έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023 ανέρχεται σε: Κατηγορία ΥΕ: 10 Σχολ. Καθαρ. Χ 490,00 Χ 10 μήνες = 49.000,00 €. Στο ποσό περιλαμβάνονται οι βασικές μηνιαίες αποδοχές της θέσης και οι μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ΥΕ Σχολικών Καθαριστών-στριών 49.000,00 € καθορίζεται και κατανέμεται με απόφαση του ΥΠΕΣ όπου και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Επίσης σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2024.