Στην πρόσληψη ένδεκα (11) ατόμων προχώρησε ο Δήμος Αγράφων με δυνατότητα επέκτασης (για άλλους δώδεκα (12) μήνες) μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών (συμπληρωματική) στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017, με σκοπό να καλύψει σημαντικές του ανάγκες.

Οι προσλήψεις που θα έχουν διάρκεια από 1 Φεβρουαρίου 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024 αφορούν τα εξής άτομα: 1. Γαντζούδης Λάμπρος του Βελισσαρίου εργάτης καθαριότητας  2. Κακαβάς Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους εργάτης καθαριότητας  3. Κακού Λαμπρινή του Δημητρίου εργάτρια καθαριότητας  4. Κατσάνος Βασίλειος τουΧριστόδουλου υπάλληλος γραφείου 5. Κουτσοκώστας Παναγιώτης του Δημητρίου εργάτης καθαριότητας  6. Νταβαρίνος Θωμάς του Σπυρίδωνος εργάτης καθαριότητας  7. Νταβαρίνος Παναγιώτης του Χαραλάμπους εργάτης καθαριότητας  8. Ράπτης Σεραφείμ του Μιχαήλ εργάτης καθαριότητας  9. Στασινός Νικόλαος του Θεοφάνη εργάτης καθαριότητας 10.Φλώτσιος Παναγιώτης του Θεοδώρου εργάτης καθαριότητας  11. Χρυσικού Πολυτίμη του Ηλία εργάτρια καθαριότητας.

Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στο τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στο τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών. Η απόφαση των παραπάνω προσλήψεων λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού (ένδεκα ατόμων) με σύμβαση Ιδιωτικού ΔικαίουΟρισμένου Χρόνου και δέσμευσης εγγραφής αντίστοιχων πιστώσεων για τα έτη 2022, 2023 και 2024.