Στην αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ, ποσού 12.700,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προέβη ο Δήμος Αγράφων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Να θυμίσουμε ότι με έγγραφο του Τμήματος Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, θα χορηγηθεί συνολικό ποσό ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων», ενώ για το Δήμο Αγράφων αναλογεί η κατανομή ποσού 12.700,00€, αποκλειστικά για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία επικυρώθηκε με όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανομές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι κατά το τρέχον έτος δεν έχει μεταβληθεί ο αριθμός των κτιριακών εγκαταστάσεων προτείνουμε την κατανομή του ποσού των 12.700,00€ στις Σχολικές Επιτροπές ως ακολούθως: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, ποσό: 5.969€ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, ποσό: 6.731€.