Σε νέες προσλήψεις προσωπικού προέβη ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών.

Ειδικότερα προσλήφθηκαν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκατρία (13) άτομα, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, για το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 31 Αυγούστου 2024 για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης (για άλλους δώδεκα μήνες) με τις εξής ειδικότητες:

1. Κονιαβίτης Σπυρίδων του Δημητρίου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

2. Κουτσοκώστα Ελένη του Δημητρίου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

3. Λαθύρης Γεώργιος του Παναγιώτη ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

4. Μάγγας Γεώργιος του Ιωάννη ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

5. Μπισμπίκης Κωνσταντίνος του Χρήστου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

6. Μπούρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

7. Νταλαφούρας Τριαντάφυλλος του Γεωργίου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

8. Ντόκας Θωμάς του Χαραλάμπους ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

9. Σιαφάκας Στέφανος του Νικολάου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

10. Σιαφάκας Χρήστος του Ιωάννη ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

11. Σιώζιου Ουρανία του Παύλου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

12. Τόλης Γεώργιος του Αντωνίου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

13. Φούκα Μαρία του Μιχαήλ  ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.