13.900€ για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα Άγραφα

514
ellinikos poimenikos

Τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων του επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο το Δ.Σ. του Δήμου αναμένεται να προβεί στην αποδοχή της χρηματοδότησης από ΚΑΠ έτους 2023 για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. Με έγγραφό του, το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε τους Δήμους της χώρας για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η χρηματοδότηση για το Δήμο Αγράφων ανέρχεται στο ποσό των 13.900 €. Η κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων, καθώς και το ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού ποσού χρηματοδότησης. Με τη χρηματοδότηση της απόφασης, οι δικαιούχοι δήμοι δύνανται να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες για την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, περιλαμβανομένων των στειρώσεων, των εμβολιασμών, των κάθε είδους θεραπειών, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), της εύρεσης αναδόχου και της υιοθεσίας, της μεταφοράς σε καταφύγια, αναδόχους ή κτηνιατρεία, της περισυλλογής, της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών ζώων, της κάλυψης του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, καθώς και με το πάσης φύσης λοιπό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη συμμόρφωση των Δήμων. Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί στο Δήμο Αγράφων με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.