Στην πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της πυροπροστασίας. Αναλυτικότερα, η πρόσληψη αφορά δεκατρία (13) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου, Φουρνάς (2), Κτημενίων (2), Δομνίστας (2), Ποταμιάς (2), Προυσού (2) και Καρπενησίου (3) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. JCB για τον Δήμο Καρπενησίου, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών αντίστοιχα.

Έως 28 Ιουνίου οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  δικαιολογητικά  μέχρι και  την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου:  info@karpenissi.gr  ή  grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς  και  στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου. Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων: Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την σελίδα www.gov.gr. Επίσης  τα  έντυπα  της  Αίτησης  και  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  αυτά  έχουν  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr