14.000 € η προμήθεια αλατιού στο Δήμο Καρπενησίου

398
apoxionistiko 2023 2

Απαραίτητη κρίνεται η προμήθεια αλατιού για το Δήμο Καρπενησίου, καθώς στο Καρπενήσι, ο χειμώνας δεν έχει ακόμη τελειώσει. Για το λόγο αυτό ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Χρήστου Κακαβά η εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού», ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΡΙΜΣΑ ΙΚΕ έναντι συνολικού ποσού 14.148,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Πρόκειται για 296 τόνους αλάτι, το οποίο πιθανότατα να περισσέψει και για την επόμενη χρονιά σε περίπτωση που δεν εκδηλωθούν νέες χιονοπτώσεις. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των νόμιμων δικαιολογητικών.