Όλες οι ειδικότητες

Αίτημα κατέθεσε ο Δήμος Αγράφων προς το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. άλλων κλάδων του Δήμου Αγράφων έτους 2022.

Ειδικότερα, ο Δήμος καταγράφοντας τις ανάγκες του, πρότεινε την κάλυψη δεκαπέντε (15) θέσεων με τις εξής ειδικότητες: Δώδεκα (12) άτομα κλάδου ΥΕ Καθαριστές-στριες, μερικής απασχόλησης (3ωρη απασχόληση ημερησίως ανά άτομο) τα οποία θα συνδράμουν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Αγράφων για το διδακτικό έτος 2022-2023. Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, το οποίο θα συνδράμει στην Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Γραφείο Λογιστηρίου.  Ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, το οποίο θα συνδράμει επικουρικά στις Υπηρεσίες του Δήμου. Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, το οποίο θα συνδράμει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας. Η επιλογή των ανωτέρω ειδικοτήτων έγινε με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, οι οποίες αν και τεράστιες, οι συγκεκριμένες χρήζουν άμεσης κάλυψης.

Αναμένεται πλέον η έγκριση του Υπουργείου, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος στην έκδοση προκηρύξεων. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ύψους 92.880,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2022. Επίσης σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2022.