Στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργατών του προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, ώστε να διασφαλίσει την υγεία αυτών και τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους. Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την ανάθεση της προμήθειας στην Τεχνική-Εμπορική-Συμβουλευτική Εταιρεία «Πρόσειλος» με συνολική τιμή 15.336,32 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως την παράδοση όλων των ειδών στον Δήμο Αγράφων, η οποία παράδοση θα γίνει άπαξ. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 15.336,32 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ανακλαστικά γιλέκα, γαλότσες,μπουφάν εργασίας, μάσκες μιας χρήσεως, μπλουζάκια, γάντια δερματοπάνινα κ.ά. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.