Έγκριση έλαβε η πρόταση του Δήμου Καρπενησίου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με τίτλο «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» για το έργο: «Δημιουργία σημείων θέας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσός προϋπολογισμού 152.000,00€.

Όπως είχε αποκλειστικά αναδείξει Ο Ευρυτανικός Παλμός στο φύλλο 949 (14/4/2021), η μελέτη περιλαμβάνει τρία σημεία και έχει ως σκοπό να διαμορφωθούν κάποιοι ασφαλείς και οργανωμένοι χώροι όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να σταματάνε προκειμένου να ξεκουραστούν και να θαυμάσουν το φυσικό τοπίο. Επιλέχθηκαν τρία σημεία στα οποία θα γίνουν ήπιες  διαμορφώσεις χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά που δεν θα αποτελούν δυσαρμονία για το φυσικό περιβάλλον.

Ποια σημεία θα διαμορφωθούν

Τα σημεία που πρόκειται να διαμορφωθούν είναι: Το πρώτο σημείοβρίσκεται αμέσως μετά τη θέση «Κλειδί». Το δεύτερο σημείο βρίσκεται πριν τη διασταύρωση προς Χελιδόνα και προσφέρει θέα προς τα «Διπόταμα». Το τρίτο σημείο βρίσκεται πλησιάζοντας στο Μοναστήρι του Προυσού, από το οποίο υπάρχει άμεση θέα προς ολόκληρο το Μοναστήρι. Οι κατασκευές περιλαμβάνουν καθίσματα, τραπέζια, σύνδεση των πλατωμάτων με αναβαθμούς από σκυρόδεμα και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται κατασκευάζονται καθίσματα και τραπέζια ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να καθίσει με άνεση στο χώρο. Και στα τρία σημεία τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων καθώς και η απαραίτητη σήμανση για την κυκλοφορία.