Συνολική αξία 50.765 ευρώ

Ποια η θέση της αντιπολίτευσης

Στην αγορά δύο ακινήτων πρόκειται να προβεί ο Δήμος Καρπενησίου σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αγορά των ακινήτων αυτών θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την αξιοποίησή τους για την εγκατάσταση συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της Ποταμιάς. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω ακίνητα, που ύστερα από πλειοψηφία, αποφασίστηκε να αγοραστούν βρίσκονται στην Κοινότητα Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου και εκτός ορίων του  παραπάνω οριοθετημένου Οικισμού, καθώς παράλληλα πληρούν τις προϋποθέσεις (θέση και εμβαδόν, αν συνενωθούν). Το πρώτο ακίνητο ιδιοκτησίας Αγγέλου Παυλ. Γιαννακόπουλου ανέρχεται στην τιμή των 30.677,00, ενώ το δεύτερο ακίνητο ιδιοκτησίας Ανδρέα Μπακατσιά ανέρχεται στο ποσό των 20.088,20 €. Τα ακίνητα που θα αξιοποιηθούν για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Ποταμιάς», που εντάσσεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για την κοινότητα του Μικρού Χωριού για την περιοχή της Ποταμιάς και κατ’ ́επέκταση για τον Δήμο Καρπενησίου και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του ποταμού «Καρπενησιώτη».

Η άποψη της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος κ.Λερογιάννης Δημήτριος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, για τη συγκεκριμένη αγορά τόνισε ότι η κατασκευή του έργου πρόκειται για μεγάλη περιβαλλοντική και όχι μόνο σημασίας, του βιολογικού καθαρισμού Ποταμιάς, καθώς και ότι η αναζήτηση θέσης για το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο με τη μορφή κατεπείγοντος, χωρίς όμως να ζητηθεί η γνώμη της αντιπολίτευσης και αναφέρει «Ένα  χρόνο  μετά  και  λίγο  πριν  χάσουμε  οριστικά  την χρηματοδότηση  του  έργου  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  το συγκεκριμένο  ποσό, αισθητά μειωμένο σε σχέση με την αρχική εισήγηση. Φυσικά και η θέση μας είναι θετική, αλλά για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του δήμου, των ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρηματιών στην συγκεκριμένη θέση». Επίσης ο κ. Λερογιάννης θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία θα αποσαφηνίζεται αν απαιτείται τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής πέριξ του βιολογικού καθαρισμού, ώστε να μην ζημιωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και την ύπαρξη ενός προσύμφωνου αγοράς με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ώστε να μην αφεθεί μετέωρη  η χρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Κατά ο Γκορόγιας

Ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ.Γκορογιάς Δημήτριος ανέφερε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για την εγκατάσταση συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων και την ολοκλήρωση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Ποταμιάς», αλλά και με την ανάγκη της όποιας δυνατής συντόμευσης του χρόνου εκτέλεσης. Διαφωνεί όμως με τις αξίες στις οποίες ζητούν να πληρωθούν τα ακίνητά τους οι ιδιοκτήτες, καθώς τα χαρακτηρίζει «πέραν πάσης λογικής αποτίμησης».