Στην προμήθεια αλυσίδων προχωρά ο Δήμος Αγράφων με σκοπό να εξοπλίσει
κατάλληλα στο μηχανοκίνητο στόλο του, ώστε να αντιμετωπίσει ανεμπόδιστα τυχόν
χιονόπτωση στα βουνά των Αγράφων. Σύμφωνα με την από 24-12-2019 απόφαση
του αντιδημάρχου Ηλία Μάκκα εγκρίθηκε η προμήθεια αλυσίδων για συνολικά επτά
(7) οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγράφων. Πρόκειται για οχήματα
όπως φορτηγό τύπου PICK UP, επιβατικό(jeep), φορτηγό, δύο απορριμματοφόρα,
ισοπεδωτή και εκσκαφέα -φορτωτή. Η προμήθεια αλυσίδων χιονιού
πραγματοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση στον Μάκκα Λάμπρο Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων – Ανταλ/κα – Λιπαντικά – Αξεσουάρ που εδρεύει στην Παλαιοκατούνα
συνολικού ποσού 2.210 ευρώ. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις και φόρους πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα
γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.