Χρηματικά βοηθήματα θα δοθούν σε δύο άπορες οικογένειες του Δήμου Καρπενησίου συνολικής δαπάνης 2.500 ευρώ, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ  με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφέρει ότι «σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα». Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε με εντολή Δημάρχου η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ποσού 1.500 ευρώ σε οικογένεια στο Καρπενήσι προκειμένου να ανταπεξέλθει οικονομικά στα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχετιζόμενα με τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας της συζύγου του και τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ποσού 1.000 ευρώ σε οικογένεια στην Ποταμιά προκειμένου να ανταπεξέλθει οικονομικά στα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σχετιζόμενα με τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας της. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.500 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2019 με γενικό τίτλο «Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους».