2.500 € για την σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης Κρικέλλου

2064

Με απευθείας ανάθεση το έργο
Υδρογεωλογική μελέτη πρόκειται να έχει σύντομα στα χέρια του ο Δήμος Καρπενησίου για να προχωρήσει στην υλοποίηση υδρογεώτρησης στο Κρίκελλο Ευρυτανίας. Η σύνταξη της υδρογεωλογικής μελέτης, η οποία σύμφωνα με την 28-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Τελικά μετά τις κατάλληλες διαδικασίες ανατέθηκε στον Γεωλόγο κ. Ευάγγελο Μέρμηγκα το έργο με θέμα της «Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την υδρογεώτρηση Κρικέλλου» προϋπολογισμού 2.500,000€ με ποσοστό έκπτωσης 1% δηλαδή συνολικού ποσού 2.475,00€.