Γράφει ο Κων. Σπ. Τσιώλης

Ιστορικό έντυπο μπορεί πλέον να θεωρείται η εφημερίδα ‘‘Τα Μεγάλα Βραγγιανά, (ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ)’’, καθώς με το φύλλο 80 (Ὀκτ.-Νοε.-Δεκ. 2019) συμπληρώνονται είκοσι συναπτά έτη κυκλοφορίας του. Ήδη κυκλοφόρησε, το προηγούμενο τρίμηνο, το φ. 81 και τώρα με το φ. 82  ἡ Εφημερίδα εισήλθε για τα καλὰ στο 21ο έτος κυκλοφορίας της. Με εκδότη τον εκπαιδευτικό Νίκο Αλεξάκη, τον πρώτο, ιστορικό πρόεδρο του Συλλόγου Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρδιος» και ιδιοκτήτη τον ίδιο Σύλλογο, το λιτό Αγραφιώτικο ενημερωτικό έντυπο κυκλοφορεί ανελλιπώς κάθε τρίμηνο. Αυτά τα είκοσι χρόνια έχει κερδίσει τη συμπάθεια, την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη όχι μόνο των Μεγαλοβραγγιανιτών ‒και ευρύτερα των Αγραφιωτών‒ αλλά και άλλων φίλων και συνεργατών της Εφημερίδας από τον Ελλαδικό χώρο και την αλλοδαπή.

Το εξώφυλλο του 1ου φύλλου της εφημερίδας

Όπως αυτοπροσδιορίζεται,  αποτελεί «Εφημερίδα επικοινωνίας και ενημέρωσης των Απανταχού Βραγγιανιτών Αγράφων» και θεωρείται, ίσως, το κορυφαίο έργο του Συλλόγου «Αναστάσιος Γόρδιος» στα 41 και πλέον έτη λειτουργίας και δράσης του και φυσικά αξίζουν πολλούς επαίνους τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που είχαν την πρωτοβουλία και έλαβαν αυτήν την τόσο σημαντική και ουσιαστική για τον τόπο μας απόφαση. Συγκεκριμένα, βάσει του βιβλίου Πρακτικών του Συλλόγου «Αναστάσιος  Γόρδιος», το Δ. Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση τής 8ης Μαρτίου 2000, μεταξύ άλλων, αποφασίζει:

«την έκδοση τριμηνιαίας εφημερίδας ενημέρωσης και επικοινωνίας των απανταχού Βραγγιανιτών Αγράφων Ευρυτανίας με τίτλο ‘‘ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ’’ και σε παρένθεση (ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΡΑΦΩΝ), με την συνεργασία και οικονομική συμμετοχή όλων των Συλλόγων τού χωριού…

Αφού συντάχτηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται: Νίκος Αλεξάκης, πρόεδρος και τα μέλη: Τσιώλης Χαράλαμπος, Τσιώλης Δημήτριος, Ιωάννου- Νταλλή Ειρήνη»

Αλλὰ και στα Διοικητικά Συμβούλια όλων αυτών των είκοσι ετών αξίζουν έπαινοι, καθώς συνέχισαν με συνέπεια και επιμέλεια την έκδοση της Εφημερίδας, παρὰ το γεγονός πως ο Σύλλογος  πέρασε πολλές δυσκολίες, και ίσως ακόμη, λειτουργεί και δρα αντιμετωπίζοντας πολλά εμπόδια στο έργο του (…).

Η τριμηνιαία αυτή περιοδική έκδοση ξεκίνησε ως οκτασέλιδη, σε ασπρόμαυρο χαρτί 29Χ41 εκ. και τυπωνόταν στις Γραφικὲς Τέχνες  Κ. Πετρούλιας & Υιοί, ενώ σήμερα, και από το 2005, κυκλοφορεί ως οκτασέλιδη με διαστάσεις 24,5Χ35,5 από τις «Έκδόσεις- Γραφικὲς Τέχνες Καρπούζη Άριστέα και Υιοί». Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει και δωδεκασέλιδα φύλλα και ελάχιστα τετρασέλιδα καθώς και ένα δεκαεξασέλιδο.

Ένα μικρό θαύμα λοιπόν είναι η έκδοση και κυκλοφορία αυτού του Αγραφιώτικου φύλλου, στην πραγματοποίηση του οποίου συνέβαλλαν αποφασιστικά οι συνδρομητές, υποστηρικτές και συνεργάτες του, οι οποίοι με τις συνδρομές τους και τις χορηγίες του κρατούν ζωντανή αυτήν τη φλόγα ενημέρωσης των Αγράφων. Το έντυπο πάντα στηριζόταν και στηρίζεται σ ’αυτοὺς τους πόρους και συνειδητή επιλογή ήταν και είναι να μην δέχεται άλλου είδους και προελεύσεως οικονομικές συνδρομές παρὰ να στηρίζεται αποκλειστικά στους αναγνώστες του και τους υποστηρικτές του.

Ακόμη, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον αφυπηρετήσαντα ιερέα του τόπου μας π. Παναγιώτη Τσιώλη, ο οποίος στις ιδιαίτερα δύσκολες, ακόμη και για την ύπαρξη του Συλλόγου και κατά συνέπεια της έκδοσης της Εφημερίδας, εποχές, στήριξε με την αρωγή και τη συμπαράστασή του αυτό το ταπεινό έντυπο και τον Σύλλογο που το εκδίδει.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως η εφ. ‘‘ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ’’ έχει μια εκπρόσωπο παρουσία και αποδοχή ευρύτερη και ότι τα 83 φύλλα του, οι περίπου 700 σελίδες της, αποτελούν ιστορική και πολιτιστική παρακαταθήκη για τις παρούσες αλλά και τις επόμενες γενιές. Το περιεχόμενο της Εφημερίδας, με την ευγενή συνδρομή των συντακτών και αρθρογράφων της, γίνεται μέριμνα πάντα να περιλαμβάνει πρωτότυπα και Αγραφιωτοκεντρικὰ θέματα, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους στόχους και τις φιλοδοξίες του ιδιοκτήτη Συλλόγου, για να μπορεί να σταθεί επάξια στον δύσκολο αυτόν  χώρο της ενημέρωσης, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που κυριαρχεί ὁ άυλος ηλεκτρονικός τρόπος κυκλοφορίας και ανάγνωσης, από διαδικτυακούς τόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Tο 2010, όταν συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια κυκλοφορίας της Εφημερίδας, με πρωτοβουλία και δαπάνη του Συλλόγου εκδόθηκε ψηφιακός δίσκος (cd) με τα 41 πρώτα φύλλα της Εφημερίδας, που διανεμήθηκε ως προσφορά, φίλεμα σε μέλη και φίλους του Συλλόγου και των Αγράφων. Το cd ήταν, όπως λέγεται στη γλώσσα των ηλεκτρονικών μέσων αντιγραφής και αναπαραγωγής, “ανοικτό” και μπορεί ο κάθε συνδρομητής να προσθέτει το κάθε νέο φύλλο της  Εφημερίδας που λαμβάνει, αφού δημιουργήσει, με σάρωση, ένα ψηφιακό αντίγραφο.

Επίσης, καταλυτική στην νέα βελτιωμένη έκδοση της Εφημερίδας υπήρξε, την τελευταία δεκαπενταετία, η συμβολή ‒με την από κάθε πλευρά άψογη και γόνιμη συνεργασία‒ της Αριστέας Καρπούζη, η οποία, μαζί με τε παιδιά της Κωνσταντίνο και  Άρη, αποτελούν  το προσωπικό που διευθύνει τις φιλοξενείς «Εκδόσεις- Γραφικές Τέχνες, Αριστέα Καρπούζη και Υιοί».

Τέλος, το νυν Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε, κατ’ απαίτησιν πολλών συνδρομητών, την έγχρωμη έκδοση της Εφημερίδας. Ήδη τα δύο τελευταία φύλλα έχουν αυτή τη μορφή. Το εκδοτικό κόστος είναι, βέβαια, αρκετά αυξημένο, αλλά η Διοίκηση του Συλλόγου ευελπιστεί πως οι συνδρομητές της Εφημερίδας θα ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές απαιτήσεις της έκδοσης, για τη συνέχιση της κυκλοφορίας σε αυτή την μορφή.