Αποδεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου την έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 217.215,16€.

Η επιχορήγηση αυτή πραγματοποιείται λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με σκοπό να συμβάλλει στα έξοδα του Δήμου.

Την απόφαση αυτή έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 90.000.000,00€. Από το ποσό αυτό ο Δήμος Καρπενησίου έλαβε την επιχορήγηση που του αναλογεί, δίνοντάς του σημαντική οικονομική ανάσα.