22 ιδιωτικά έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 29/09/2020, υπογράφηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Απόφαση Ένταξης 22 Επενδυτικών Ιδιωτικών Έργων στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.230.000 ευρώ. Στο επόμενο διάστημα θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε ΟΤΑ και των δικαιούχων για την υλοποίηση των έργων τους, ενώ άμεσα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι πρώτες πληρωμές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30-6-2023. Η Απόφαση Ένταξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.fthiotiki.gr.