23.983 ευρώ για οικοδομικά υλικά των Δ.Ε. Απεραντίων και Ασπροποτάμου

0
845

Στην προμήθεια οικοδομικών υλικών των Δ.Ε. Απεραντίων και Δ.Ε. Ασπροποτάμου προβαίνει ο Δήμος Αγράφων με την 28-2-2019 απόφαση του Δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου, ώστε να προχωρήσει στα έργα που έχουν ήδη προγραμματιστεί μετά το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων, που ανάγκασαν τον Δήμο να αναστείλει για λίγο τις εργασίες του. Η ανάθεση της προμήθειας έγινε στον κ. Διώτη Νικόλαο, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχεται στα 23.983 ευρώ και συγκεκριμένα για τη Δ.Ε Απεραντίων το ποσό ανήλθε στα 9.700.00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 12.028.00€ και για τη Δ.Ε. Ασπροποτάμου το ποσό δαπάνης έφτασε τα 9.641,60 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 11.955,58€. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.