24.800 ευρώ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Άγραφα

0
7576

Έξυπνος φωτισμός στους κοινόχρηστους χώρους

Οικολογική συνείδηση αποκτά ο Δήμος Αγράφων και για τον λόγο αυτό προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων που θα αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειάς του. Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων στις 14 Νοεμβρίου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές  προδιαγραφές και πραγματοποιήθηκε η ανάθεση στην «ADVICE CONSULTANS ENGINEERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου μέσω διαγωνιστικής  διαδικασίας για την παρακολούθηση των όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων  χώρων και εφαρμογής Smart Cities, με  Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Αγράφων»,  με συνολική τιμή 24.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Η πιστοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και η εξόφληση θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

Η σύμβαση ουσιαστικά αποτελεί τον προάγγελο για την περεταίρω υλοποίηση του μεγαλόπνοου σχεδίου εκσυγχρονισμού των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγράφων. Ο δήμος ουσιαστικά αναζήτησε εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να συντάξει την προκήρυξη του έργου, μιας και δεν διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό του ηλεκτρολόγο- μηχανολόγο. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ξεπεραστούν οι ‘ύφαλοι’ που έπεσαν άλλοι δήμοι οι οποίοι προχώρησαν στην προκήρυξη των έργων, αλλά συνάντησαν εμπόδια στην υλοποίησή τους, εξαιτίας ελλιπούς τεχνογνωσίας και αστοχιών στα ζητούμενα που είχαν θέσει από τους αναδόχους.

Τι θα περιλαμβάνει το ‘έξυπνο’ σχέδιο του Δήμου όταν υλοποιηθεί 

Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.
  2. Τη λειτουργία “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
  3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
  4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών SmartCities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Η όλη διαδικασία σε διοικητικό και διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι διεθνής και ανοικτή και εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας. Επιπροσθέτως η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (ενέργεια – ύδρευση – αποχέτευση, κλπ.) συνδέεται με ανταποδοτικά τέλη.