24.800 ευρώ για τη φύλαξη της Μαθητικής Εστίας δίνει ο Δήμος Καρπενησίου

0
2236

Με απευθείας ανάθεση η παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 23-01-2019 έως και την 22-01-2020 σύμφωνα με την 21-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, στην ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Κωνσταντίνος Λ. Τσιάκας,, που εδρεύει στην Βύρωνος 2, Τ.Κ.361 00 Καρπενήσι, στην τιμή των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η εν λόγω ιδιωτική επιχείρηση αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την Μ.Ε Καρπενησίου από Δευτέρα έως Παρασκευή: νυχτερινή φύλαξη (22.00 -07.00 )την επόμενη ημέρα, Σάββατο και Κυριακή : πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή φύλαξη. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας είναι δέκα (10) μήνες με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, εκτός αν υπάρξει ανάγκη φύλαξης (φιλοξενίες, κ.λ.π). Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.