26 άτομα προσλαμβάνει η ΠΕ Φθιώτιδας

0
2715

Στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν στην Περιφέρεια, προκηρύχθηκαν νέες προσλήψεις, αυτή τη φορά για τη Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. Πρόκειται για θέσεις που αφορούν στην χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ΠΕ Φθιώτιδας και το site της Περιφέρειας Στερεάς.