2,75 εκ. για τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου δίνει η Περιφέρεια – Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός

0
17091
Ανακατασκευάζονται: Σαλέ, εστιατόριο, μπαρ στο Θησέας, πάρκινγκ, αναβατήρες και τοποθετούνται χιονοφράχτες.

Το έργο για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς –απ’ ό,τι φαίνεται. Μετά την προκήρυξη του πρώτου τμήματος πριν από λίγους μήνες για την αντικατάσταση των αναβατήρων, την εβδομάδα που μας πέρασε η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, έργο που ήταν έτοιμο να γίνει το 2015, αλλά τελικά έμεινε πίσω μέχρι σήμερα.

Αριστείδης Τασιός: ‘πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του Χιονοδρομικού Κέντρου’

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, σε δηλώσεις του στον Ευρυτανικό Παλμό, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του Χιονοδρομικού Κέντρου. Όπως μας ανέλυσε πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που χωρίζεται σε τρία υποέργα. Το πρώτο υποέργο προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ για την αντικατάσταση των αναβατήρων βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών με τον ανάδοχο, το δεύτερο με προϋπολογισμό 2,75 εκ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή με την προκήρυξη του διαγωνισμού του, ενώ το τρίτο βρίσκεται στο επίπεδο μελέτης και δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα προκηρυχθεί.

Στην παρούσα φάση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφάσισε την προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ µε προϋπολογισµό 2.750.000,00€ (µε ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οικοδομικών (58,02%) µε προϋπολογισµό 1.270.432,56€ και Ηλεκτρομηχανικών (41,98%) µε προϋπολογισµό 919.350,29€.

Για να µπορεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου να συνεχίσει να λειτουργεί µε ασφάλεια στα επόµενα χρόνια και για να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη του, είναι επιβεβληµένη η ριζική αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του. Με το συγκεκριµένο έργο θα γίνουν τα εξής:

  1. Ανακατασκευή του Σαλέ (1ος-2ος όροφος) και χώρου εστιατορίου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια από τον ΕΟΤ.
  2. Ανακατασκευή του ‘’κάτω’’ µπαρ (Θησέας)
  3. Ανακατασκευή πάνω πάρκινγκ (Εργασίες κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, στραγγιστηριών, δικτύου οµβρίων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, ηλεκτροφωτισµοί).
  4. Ανακατασκευή οικίσκων αναβατήρων.
  5. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις-Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης του Χ.Κ. (διαχωρισµός ρευµάτων, νέοι ηλεκτρικοί πίνακες και εγκαταστάσεις).
  6. Επισκευή διαµόρφωση και ανακατασκευή χώρου στάθµευσης και συντήρησης διαστρωτήρων χιονιού (Ratrack).
  7. Εκβραχισµός-εξοµάλυνση πιστών.
  8. Τοποθέτηση χιονοφραχτών-Ασφάλεια µόνιµη σήµανση πιστών.

Η προθεσµίαγια την εκτέλεση του έργου είναι 24 µήνες, ενώ κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή)  Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 12/7/2018 ηµέρα Πέµπτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/7/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας.