Την 9η Τακτική του Συνεδρίαση πραγματοποίησε το συμβούλιο της Κοινότητας Καρπενησίου την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021. Τρία  (3) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του συμβουλίου και αυτά αφορούν την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2021 εντός τριών(3) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τα καταστήματα «SENSO ACADEMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», «ΣΚΑΛΑ Ο.Ε» και το κατάστημα του Άγγελου Αρωνιάδα.

Συγκεκριμένα προτάθηκε η χρήση της μουσικής και των μουσικών οργάνων  να πραγματοποιείται για όλες τις ημέρες και μέχρι την 03.00 ώρα στον κλειστό χώρο των καταστημάτων κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.