Οι περικοπές του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα του Δήμου

Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών υπέβαλε ο Δήμος Αγράφων για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το αίτημα αυτό αρχικά αφορούσε την απασχόληση συνολικού αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων, διάρκειας οκτώ(8) μηνών. Οι θέσεις για προσωπικό ΙΔΟΧ αφορούσαν τις ειδικότητες: ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ εκσκαφέα -φορτωτή, ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών(Grader), ένα (1) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) ΤΕ Διοικητικού. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως προέβη σε περικοπή των θέσεων, ενώ τόνισε ότι ο καθορισμός των ειδικοτήτων πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων συνεκτιμώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού στο Δήμο αποφάσισε  να προκηρυχθούν οι εξής ειδικότητες: Ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ εκσκαφέα -φορτωτή, ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών(Grader) και ένα (1) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.Η μισθοδοσία αυτών θα προέρχεται από πόρους του Δήμου(ΚΑΠ) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.