Σε νέες προσλήψεις προβαίνει ο Δήμος Αγράφων τριών (3) ατόμων ως έκτακτου προσωπικού για το έτος 2021, καθώς ο εν λόγω Δήμος αντιμετωπίζει τεράστια έλλειψη προσωπικού σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες. Για το λόγο αυτό αλλά και των περιορισμών που θέτει το έγγραφο του Υπουργείου προτείνεται η υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού έτους 2021 με τις παρακάτω εκπαιδευτικές κατηγορίες και ειδικότητες: Ένα άτομο κλάδου ΤΕ Διοικητικού, το οποίο θα συνδράμει την Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα το Γραφείο Λογιστηρίου, ένα άτομο κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, το οποίο θα συνδράμει την Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στην σύνταξη μελετών, παρακολούθηση των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER κ.λπ.). και ένα άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικού, το οποίο θα συνδράμει την Διοικητική Υπηρεσία. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ειδικότητες, καθώς στα γραφεία Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος, ενώ οι αρμοδιότητες αυτών είναι αδύνατον να καλυφθούν με τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Επίσης στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών –Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος που είναι αδύνατον να φέρει εις πέρας όλες τις απαραίτητες εργασίες. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία των τριών υπαλλήλων που θα προσληφθούν, θα είναι ύψους 31.512,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους και  έχει  προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.