3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Αγράφων

623

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ αδύναμων οικογενειών που απέκτησαν τέκνο το 2023 με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινά από τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα ή ηλεκτρονικά στο info@agrafa.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να αξιολογηθούν από την τριμελή επιτροπή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φορολογική Δήλωση – Ε1 (2023)
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα (2023)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
  • IBAN Λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα/την αιτούσα (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου)
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Τα κριτήρια αρχικά είναι οικονομικά και οι οικογένειες θα πρέπει να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και 20.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο, ενώ απαραίτητα θα πρέπει όχι μόνο να είναι δημότες του Δήμου Αγράφων, αλλά και να κατοικούν μόνιμα στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας, Τσιάμης Τρύφων:22373 – 51127, Ντουφεκιά Χρυσούλα: 22373 – 51129, Σταθοπούλου Ελισάβετ: 22373 – 51100