3.500 ευρώ η διαφήμιση του Δήμου Καρπενησίου στο web-Greece

3087

Σύμφωνα με την από 1-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη εγκρίθηκε η διαφημιστική καταχώρηση με σκοπό την ανάδειξη της Ευρυτανίας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής Δήμου Καρπενησίου στην ιστοσελίδα www.web-Greece.grμε sidebarbanner στην κεντρική ιστοσελίδα του web-Greece και με sidebarbanner με αφιέρωμα στο Δήμο Καρπενησίου στην εν λόγω σελίδα και σε άλλα είκοσι (20) σημεία για ένα μήνα και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 17/2019 έως 31/7/2019 στην επιχείρηση Χουντής Νικόλαος – Διαφημιστική έναντι του ποσού των 3472,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.