Έγκριση έλαβαν από την Οικονομική Επιτροπή οι δαπάνες ύψους 34.736 ευρώ σε είκοσι εννιά (29) Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγράφων. Οι εν λόγω δαπάνες πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020για την αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης, στο δίκτυο αποχέτευσης, επείγουσες εργασίες καθαρισμού φρεατίων, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και κόψιμο χόρτων. Αναλυτικότερα το ποσό αυτό κατανεμήθηκε ως εξής: στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου, Βαλαώρας, Δυτ. Φραγκίστας, Παλαιοκατούνας, Ραπτόπουλου και Γρανίτσας χορηγήθηκε  το ποσό των 1.984 ευρώ. Στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Βίνιανης, Βούλπης, Δάφνης, Επινιανών, Επισκοπής, Κέδρων, Λεπιανών, Μαραθιά, Μαράθου, Μαυρομάτας, Μοναστηρακίου, Νέου Αργυρίου, Παλαιοχωρίου, Πρασιάς, Τοπολιάνων, Τροβάτου, Χρύσως, Αν. Φραγκίστας, Σιβίστας και Λημερίου χορηγήθηκε το ποσό των 992 ευρώ, ενώ στις Τ.Κ. Λιθοχωρίου και Αγράφων το ποσό των 1.000 ευρώ. H έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή Προέδρου.