349.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ΕΟ εντός του οικισμού της Ανατολικής Φραγκίστας

0
3207

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (349.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και η διάθεση ισόποσης πίστωσης και η μεταβίβασή της στο Δήμο Αγράφων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων».

Μετά από ενέργειες του Δήμου Αγράφων και με το από 19-9-2017 έγγραφο του Δημάρχου κ. Μπαμπαλή που ζητούσε  την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας της ΕΟ 38 και την προστασία της ευρύτερης οικιστικής περιοχής από την εμφάνιση κατολισθητικών φαινομένων, αλλά και μετά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις του Δημάρχου προς τους αρμόδιους φορείς, τελικά εγκρίθηκε η πίστωση ύψους 349.000,00 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αγράφων, Θεόδωρος Μπαμπαλής, μετά την θετική αυτή εξέλιξη ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και τους συνεργάτες του για την ανταπόκριση.