Την αποδοχή χρηματοδότησης αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του εν λόγω Δήμου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ θα αγγίξει η A’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Σχετικά με τον Δήμο Αγράφων η A’ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 36.270,00 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: Α/θμια Σχολική Επιτροπή: 17.046,90 ευρώ και Β/θμια Σχολική Επιτροπή: 19.223,10 ευρώ. Το ποσό που χορηγήθηκε στις σχολικές μονάδες Αγράφων, όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών των σχολείων, παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες ισότιμης εκπαίδευσης και εγκαταστάσεων με τα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων.