Στην αποδοχή της Β’ κατανομής 2020 προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων ποσού 36.720 ευρώ. Το ποσό αυτό διανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του εν λόγω Δήμου. Το συνολικό ποσό της Β’ κατανομής ανέρχεται στις 28.050.000,00 ευρώ και αφορά όλους τους Δήμους της χώρας. Σχετικά με το ποσό που δόθηκε στο Δήμο Αγράφων αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας το ποσό των 17.046,90 ευρώ και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας το ποσό των 19.223,10 ευρώ.