Στις 31 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται η ολοκλήρωσή του

Συνεχείς παρατάσεις λαμβάνει το έργο «Κειμηλαρχείο Φουρνάς», μέχρι να φτάσει ο ανάδοχος στην ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου ενέκρινε τη χορήγηση 4ης παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στις 23 Αυγούστου του 2021 λόγω: α) ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν σχετικά με την εξέλιξη  της πανδημίας (Covid-19) με αναστολή ή πλημμελή ανάπτυξη εργασιών και β) την επικαιροποίηση της μελέτης θέρμανσης – κλιματισμού.

Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 6η Ιουνίου 2018 για συνολικό ποσό 350.584,92 € με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 24 μήνες. Δόθηκαν μάλιστα προηγουμένως τρεις ακόμη παρατάσεις, μία στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και δύο παρατάσεις μέσα στο 2021.