4 νέες προσλήψεις μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

1235
heavy equipment technician

Σε τέσσερις (4) νέες προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από την έγκρισή τους από τη Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου. Οι προσλήψεις προσωπικού πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου Καρπενησίου, μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Οι ειδικότητες είναι εξής:

1 άτομο ΔΕ Χειριστών γερανών ανυψωτήρων & παρόμοιων μηχανημάτων,

1 άτομο ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων – χειριστών εκσκαφέων και

2 άτομα ΥΕ Εργατών – Συντήρησης οδών.

Οι προσλήψεις αυτές στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της ΔΕ Δομνίστας. Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αξία για ανθρώπους ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς λόγω ηλικίας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Για την πρόσληψη αυτή η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12). Το ποσόν επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750€.