Οι αντιδράσεις για το λογότυπο

Αναλυτικά τα ποσά για κάθε δράση

Την έγκριση του σχεδίου δράσης και προβολής του Δήμου Αγράφων για το έτος 2021 πραγματοποίησε η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων. Στόχος του προγράμματος είναι η (αποδοτικότερη) προβολή του Δήμου Αγράφων και η βελτίωση της θέσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής ώστε με την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και αξιοθέατων αφενός να βγει από την αφάνεια και να μπει για πρώτη φορά στον τουριστικό χάρτη της χώρας και αφετέρου να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες και επισκέπτες βελτιώνοντας έτσι και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων του Δήμου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης-σύγχρονη διαφημιστική προσέγγιση-για την τουριστική προβολή ενός τόπου, υλοποιείται με τη δημιουργία «ταυτότητας» και «επώνυμου προορισμού» για κάθε δήμο ή επιμέρους περιοχή.

Οι δράσεις και ο προϋπολογισμός

Οι δράσεις που προτάθηκαν είναι οι εξής:

1. Δημιουργία Νέου Λογότυπου: Προϋπολογισμός κόστους2.000,00€.

2.Δημιουργία Τουριστικού Εντύπου: Προϋπολογισμός κόστους 6.000,00€

3.Δημιουργία Τουριστικού Χάρτη: Προϋπολογισμός κόστους 4.000,00€

4.Σχεδιασμός και Παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού: Προϋπολογισμός κόστους 6.000,00€

5.Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός της Επίσημης Ιστοσελίδας: Προϋπολογισμός κόστους 2.000,00€

6.Δημιουργία Αφισών/BANNERS: Προϋπολογισμός κόστους 2.000,00€

7.Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις: Προϋπολογισμός κόστους5.000,00€

8.Διοργάνωση Θεματικών Εκδηλώσεων: Προϋπολογισμός κόστους 8.000,00€

9.Επιλεκτικές Καταχωρήσεις σε Έντυπα, Εφημερίδες & Λοιπά ΜΜΕ: Προϋπολογισμός κόστους: 5.000,00 ευρώ.

Τέλος επισημαίνεται ότι το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει το συνολικό όραμα της Δημοτικής Αρχής για την τουριστική ανάπτυξη αλλά τις δράσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς στον προϋπολογισμό ώστε να υποβληθούν στον ΕΟΤ.

Οι αντιδράσεις για το λογότυπο

Τα μέλη της επιτροπής Διώτη Αργυρώ και Καραγιάννη Βασιλική καταψηφίζουν την πρώτη προτεινόμενη δράση «Δημιουργία νέου λογότυπου» και σύμφωνα με το email που απέστειλαν τοποθετούνται ως εξής: «Ψηφίζουμε όχι (κατά) στην προτεινόμενη δράση και την δαπάνη που αναφέρεται στην δημιουργία νέου λογότυπου, διότι ο Δήμος Αγράφων διαθέτει λογότυπο που επιλέχθηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τρία χρόνια καθώς και εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως προβλέπεται και αυτό πρέπει, επιβάλλεται και υποχρεούται να χρησιμοποιεί! Το λογότυπο του Δήμου μας είναι “ΑΓΡΑΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” Και καλύπτει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά, την αποκλειστικότητα, την μυθολογία της περιοχής μας, αλλά και την ιστορία του τόπου μας σε βάθος 3000 ετών! Επιπροσθέτως καλύπτει και την προέλευση του ονόματος “ΑΓΡΑΦΑ”, καθώς και την εξέλιξή του μέσα στα βάθη των αιώνων! Η “ΑΓΡΑΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ” είναι το κορυφαίο έμβλημα –λογότυπο που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος Αγράφων από κάθε τεκμηριωμένη άποψη!»

φωτογραφία αρχείου