4,44 εκατ. € για έργα σε ολόκληρη την Ευρυτανία, δίνει η Περιφέρεια

8420

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις

Στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, και πριν την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως Δήμαρχος Αθηναίων, υπεγράφησαν προ ημερών οι συμβάσεις για την υλοποίηση δυο σημαντικών έργων για την Ευρυτανία.
Το πρώτο αφορά στην «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.900.000,00 € και το δεύτερο στην «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΛΙΘΟΧΩΡΙ – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ – ΛΕΠΙΑΝΑ – ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ προϋπολογισμού 540.000,00 €. Συγκεκριμένα το πρώτο έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, καθώς και την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Οι εργασίες που προγραμματίζονται αφορούν κυρίως του κάτωθι οδικούς άξονες:
• Προυσός – Αραποκέφαλα
• Αγία Τριάδα – Αγία Παρασκευή
• Αγία Τριάδα – Πετράλωνα – Χόχλια
• Ράχη Τυμφρηστού – Αγία Τριάδα
• Δυτική Φραγκίστα – Κρυονέρι – Κρέντη
• Φουρνά – Βράχα – Κλειτσός
• Καρπενήσι – Στένωμα – Δομιανοί
• Δυτική Φραγγίστα – Γέφυρα Επισκοπής
• Κρίκελλο – Δομνίστα
• Ραπτόπουλο – Πρασιά – Κέδρα
• Παρκιό – Διασταύρωση Βίνιανης – Φραγκίστα
• Βίνιανη – Δάφνη – Μαυρομάτα
και αναφέρονται σε κατασκευή οδοστρωσίας για την εξυγίανση – ενίσχυση των οδοστρωμάτων, σε ασφαλτικές εργασίες για την εξάλειψη των τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας, στην αναβάθμιση και στην αντικατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού ασφαλείας και στη διαγράμμιση του δικτύου, στην αποκατάσταση των υπαρχουσών κατεστραμμένων πινακίδων και στη συμπλήρωση της σήμανσης με νέες, στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στην αντικατάσταση φθαρμένων συρματοπλεγμάτων συγκράτησης βροχοπτώσεων πρανών, στην αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και συρματοκιβωτίων σε τμήματα παραπλεύρως του οδικού δικτύου το οποίο γειτνιάζει με ποταμούς, ρέματα κλπ, στην επισκευή τοιχοποιίας από λιθοδομή παραπλεύρως του οδικού δικτύου, στην επισκευή κατεστραμμένων φρεατίων και στην βαφή και συντήρηση κιγκλιδωμάτων γεφυρών.
Το δεύτερο αφορά τη βελτίωση με σημειακές επεμβάσεις, της επαρχιακής οδού που συνδέει τους οικισμού Λημερίου – Γρανίτσας – Λιθοχωρίου – Ραπτοπούλου – Λεπιανών & Νέου Αργυρίου του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν χωματουργικές εργασίες, εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης, κρασπεδόρειθρων) για τη συγκράτηση – αντιστήριξη πρανών εδάφους, καθώς και για την απορροή των όμβριων υδάτων, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες διάστρωσης ασφαλτικού τάπητα, καθώς και εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων.
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.