Στην αποδοχή χρηματοδότησης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου σε συνέχεια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα και της από 17 Ιουλίου 2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου. Η σύμβαση αυτή αφορά την υλοποίηση του έργου:«Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας – Καλλιθέα» ποσού 120.000,00 και του έργου «Βελτίωση υδρεύσεων – αποχετεύσεων ΔΕ Κτημενίων» ποσού 350.000,00 €. Τα εν λόγω έργα αποφασίστηκε να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2020 και να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του έτους 2020.