Αναλυτικά οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου για τις ανάγκεςτης Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, η πρόσληψη αφορά τρεις (3)υπαλλήλους ΔΕ Χειριστών ΜΕ τύπου  JCB, με τετράμηνη (4) σύμβαση ο καθένας. Ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ τύπου γκρέιντερ, με τετράμηνη (4) σύμβαση και έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με δίμηνη (2) σύμβαση για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού και την ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού, δεδομένης της επικείμενης εορταστικής και χειμερινής περιόδου και τις αυξημένες εργασίες της υπηρεσίας.

Για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες αδιάθετες πιστώσεις, οι οποίες θα εγγραφούν στον Προϋπολογισμό έτους 2021. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022.