Στον καθορισμό του αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στον Δήμο Αγράφων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, προέβη ο εν λόγω Δήμος.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε για την ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ ο συνολικός αριθμός των πέντε(5) μαθητευόμενων που θα ενταχθούν σε επιχειρήσεις/ φορείς του Δήμου Αγράφων που μετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, διάρκειας 11 μηνών. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 32 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη. Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156 ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 95% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.