Η αυτονόητη πίεση προς την κεντρική διοίκηση για κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού απέδωσε μερικώς και έτσι από την 20η Ιανουαρίου έως την 7η Φεβρουαρίου θα γίνει η υποβολή αιτήσεων στη νέα Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι θέσεις που εγκρίθηκαν στον δικό μας Δήμο, είναι οι περισσότερες που εγκρίθηκαν από συστάσεως του Δήμου Αγράφων και είναι:
ΠΕ Πολιτικού μηχανικού
ΤΕ Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής αυτοδιοίκησης
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 66) την 3η Ιανουαρίου 2022.