Ο Δήμος Αγράφων ενόψει της χειμερινής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει ήδη δημιουργήσει η κακοκαιρία του χειμώνα, προχωρά στη μίσθωση μηχανημάτων. Για το λόγο αυτό ο Δήμος με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη αποφάσισε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό δρόμων στην Δ.Ε.Ασπροποτάμου για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022»στον ανάδοχο Γεωργάκη Παναγιώτη «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η υπηρεσία αφορά την εργασία 100 ωρών και τη μίσθωση εκσκαφέα – φορτωτή με τον χειριστή. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.