5 νέες προσλήψεις στον Δήμο Καρπενησίου με το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών της ΔΥΠΑ

115
2852b216 37f8 476f b614 8a88377f22a1

Στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς, με σκοπό να καλύψεις τις ανάγκες του Δήμου,  μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται οι εξής: 1. Ευθυμίου Βασίλειος του Αθανασίου ΔΕ Χειριστών με εκσκαφέα φορτωτή 2. Καρτέρης Γεώργιος του Θεοδοσίου ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 3. Μακρυγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων4. Ρέπας Δημήτριος του Ιωάννη ΥΕ Σιδηρουργών 5. Χρυσικός Νικόλαος του Παναγιώτη ΔΕ Χειριστών με ανυψωτικό.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αξία για ανθρώπους ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς λόγω ηλικίας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Για την πρόσληψη αυτή, η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12). Το ποσόν επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750€. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.