59 άτομα προσλαμβάνει η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

0
358

2 γιατροί στο Νοσοκομείο Καρπενησίου

Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (5η Δ.Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την πλήρωση θέσεων Κέντρων Υγείας και Τοπικών Ιατρείων αποκεντρωμένων μονάδων της 5ης Υ.ΠΕ., ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων στις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. στις Βαθμίδες των Επιμελητών Β’ & Α’.
Στο Νοσοκομείο Καρπενησίου προκηρύσσονται 2 θέσεις γιατρών. Αναλυτικά έχουν ως εξής:
1 Ιατρός με ειδικότητα στην Οδοντιατρική στο βαθμό Επιμελητή Β’,Κ.Υ. Καρπενησίου
1 Ιατρός με ειδικότητα στην Παιδιατρική στο βαθμό Επιμελητή Α’, Τ.Ι. Καρπενησίου