Τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

Την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, στην οποία λήφθηκαν αποφάσεις για επτά (7) σημαντικά θέματα. Αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικών των διαγωνισμών των έργων «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων», «Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων» και «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου  Αγράφων». Επίσης λήφθηκε απόφαση για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας ‘’Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ’’ στο Δήμο Αγράφων, ενώ έλαβε έγκριση και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας»  π/υ 346.100,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ).

Οι αποφάσεις του Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Σε αυτή οι σύμβουλοι έλαβαν αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό Αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση Πρόσθετης Παρέμβασης ΥΠΕΡ της Αίτησης Αναθεώρησης που ασκήθηκε εκ των δημοτών της Τ.Κ Βαλαώρας Βεβαιώσεων Παραγωγού, αλλά και κάθε άλλου προσφόρου ενδίκου μέσου και λήψη απόφασης για έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Αγράφων με την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Νομού Καρδίτσας του 15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ των Θεσσαλικών & Ευρυτανικών Αγράφων.