Στο πλευρό των δημοτών του βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του σε αυτούς που έχουν ανάγκη και χρήζουν άμεσης οικονομικής υποστηρίξεως.

Ειδικότερα, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ θα δοθεί σε πέντε (5) δημότες του Δήμου, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική ενίσχυση, ώστε να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Η παραπάνω πίστωση είναι εγγεγραμμένη με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες» του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αγράφων.»