Όλα τα ονόματα

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2023, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγράφων, η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι ένα διδακτικό έτος.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται η Κουτσού Αγγελική, η Αθανασίου Ελένη, η Ροϊδη Κωνσταντία, η Σκλαπάνη Ελένη, η Μαγγανά Γεωργία, η Μήτσιου Μαρία και η Καραντζούνη Μαρία.