7.000€ για την περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων έτους 2024 στον Δήμο Αγράφων

108
skylaki

Την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την προστασία της ζωής των ζώων και την αποφυγή κινδύνου για τους πολίτες.

Για τον λόγο αυτό, αναθέτει στον Γιαννιώτη Παναγιώτη την υπηρεσία έναντι ποσού 6.906,80€, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιλέχτηκε ο οικονομικός φορέας Παναγιώτης Γιαννιώτης, ο οποίος θα παράσχει τις εξής υπηρεσίες: Περισυλλογή, μεταφορά, επανένταξη έως 20Km από την έδρα του Δήμου με ημερήσιες περισυλλογές 1 έως 2 ζώα, καθώς και τη φύλαξη, φιλοξενία και φροντίδα των ζώων για σύνολο 290. Η δαπάνη θα βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων. Η ανάθεση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.