Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για την έκτακτη Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό των δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Το εν λόγω έργο ανέλαβε με απευθείας ανάθεση ο κ. Οικονόμου Χρήστος ιδιοκτήτης του ΙΧ μηχανήματος έργου, συνολικού προϋπολογισμού 7.843,00€ μαζί με το ΦΠΑ 24%. Η κακοκαιρία που σημειώθηκε στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2020 επέφερε καταπτώσεις βραχωδών και σαθρών υλικών στους δρόμους της Δ.Ε.  Ασπροποτάμου, με  αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στους οικισμούς της. Για το λόγο αυτό κρίθηκε ως κατεπείγον η αποκατάσταση των ζημιών, με τη μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων έργου με το χειριστή τους, ώστε να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων τους από και προς τους οικισμούς της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.