700.000 ευρώ για το δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αγράφων

0
2316

Σε ένα νέο μεγάλο έργο πρόκειται να προχωρήσει ο Δήμος Αγράφων με θέμα «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται  να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι α)στο Βασιλέσι Πρασσιάς θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 1.300,00μ. περίπου (στα 200,00μ. υπάρχει παλιά τσιμεντόστρωση)σε υπάρχον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό.  Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι,  η διαμόρφωση της ερυθράς, η  κατασκευή επιχώματος –  υπόβασης, η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και η  κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης, θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο μήκους περίπου 200μ., δύο (2)  τεχνικά για την  διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης. Β) Στον οικισμό Συγγέρι θα γίνει διαμόρφωση οδού και θα διανοιχτεί τάφρος σε μήκος 800,00μ περίπου για την διευθέτηση των ομβρίων. Θα τσιμεντοστρωθούν τμήματα της οδού στα οποία οι κλήσεις είναι μεγάλες για την  διευκόλυνση της πρόσβασης των αυτοκινήτων. Ακόμη θα κατασκευαστεί ένας τοίχος αντιστήριξης και δύο τεχνικά για την  διευθέτηση των ομβρίων  υδάτων και για την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας της οδού.  Γ) Στον οικισμό Δαφνούλα θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 800,00μ. περίπου, τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 200,00μ. και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης για την διαπλάτυνση της οδού σε βάρος των ιδιοκτησιών (όπου απαιτείτε). 4. Στον οικισμό Βαλαώρα θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για την διαπλάτυνση της οδού μήκους 22,00μ. και ύψους 1,50μ. 5.  Στον οικισμό Λημέρι θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους 400,00μ. και πλάτους 4,00μ.  6. Στην Κρέντη θα κατασκευαστούν δύο τεχνικά (κιβωτοειδή οχετοί) για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας της οδού. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Η  πληρωμή του  έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες.