Στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες προβαίνει ο Δήμος Αγράφων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από πλημμύρες (κακοκαιρία GENESIS).

Ειδικότερα, οι θέσεις αυτές αφορούν τις εξής ειδικότητες:

τέσσερις (4) χειριστές Δ.Ε. μηχανημάτων έργου, τρεις (3) εργάτες Υ.Ε. καθαριότητας και έναν (1) υδραυλικό Δ.Ε..

Η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού θα είναι έως οκτώ μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την ισχύ της εν λόγω απόφασης κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ήτοι 12 Δεκεμβρίου 2022. Οι προσλήψεις αυτές έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12 Ιουνίου 2022 και προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προτεινόμενου έκτακτου προσωπικού θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων, ενώ δεν απαιτείται να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού.