2 προσλήψεις για την Πυροπροστασία

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της πυροσπροστασίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο θέσεις:

1. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 2 μήνες

2. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καρπενησίου.

Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων: Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr   ·  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr και είναι τα εξής:

1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με τετράμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 στο Δ. Καρπενησίου.

6 συμβασιούχους Γενικών Καθηκόντων και χειριστή προσλαμβάνει ο Δήμος

Επιπλέον ο Δήμος Καρπενησίου, προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλύψει εποχικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνει:

5 άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 2 μήνες

1 άτομο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε. Εκσκαφέα Φορτωτή JCB για 4 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :  Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr, όπως παραπάνω.

Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr.